Otvorite Dosije UX, saznajte šta je digitalno korisničko iskustvo i otkrijte ko (i kako) doprinosi što pozitivnijem iskustvu usled korišćenja digitalnih proizvoda.

Digitalno korisničko iskustvo: otvaramo Dosije UX

Kada je reč o kreiranju sadržaja koji unapređuje korisničko iskustvo (UX writing), do sada sam na Writing-Friendly Blogu objavila nekoliko tekstova koji na različite načine govore o ovoj temi.

 • U jednom tekstu sam odgovorila na pitanje šta predstavlja pisanje UX sadržaja ili UX pisanje.
 • Potom sam nabrojala tekstove koji, po mom mišljenju, na najbolji način govore o UX pisanju.
 • Bavila sam se i sadržajem korisničkog interfejsa ili UI sadržajem.
 • Konačno, sa nekoliko kolega sam razgovarala o tome koji bi bio najprikladniji naziv za sadržaj koji unapređuje korisničko iskustvo (tekst na španskom).

U ovom tekstu, pak, usredsrediću se na pitanje šta je digitalno korisničko iskustvo.

Ovu odluku sam donela jer sam tokom poslednjih meseci dobila nekoliko emailova koji su mi pomogli da shvatim da postoji određeni stepen zbunjenosti nekih od posetilaca bloga kada je reč o pojmovima kao što su:

 • Pisanje UX sadržaja ili UX pisanje (UX writing);
 • Pisac UX sadržaja ili UX pisac (UX writer);
 • UX sadržaj (UX copy);
 • UI sadržaj (UI copy).

Dakle, da se digitalno korisničko iskustvo (digital user experience, digital UX) ne bi pretvorilo u naročiti Dosije X, odlučila sam da pomognem svima onima koji još uvek nisu sigurni šta ono predstavlja.

Zato ću da krenem iz početka i, uz Vašu pomoć, otvorim ovaj naročiti Dosije UX.

Korisničko iskustvo: Dosije UX

Drugim rečima, pisaću o tome:

 • Šta predstavlja korisničko iskustvo;
 • U čemu je posebnost digitalnog korisničkog iskustva;
 • Šta znače neki od pojmova koji se najčešće pominju kada se radi o unapređivanju digitalnog korisničkog iskustva.    

Da li Vas zanima šta predstavlja digitalno korisničko iskustvo?

Hoćete li da znate ko (i šta) sve doprinosi unapređivanju digitalnog korisničkog iskustva?

U tom slučaju, hajde da zajedno otvorimo Dosije UX.

UX pisanje kao Limenko | Marketing iz Oza

Dok čitate ovaj tekst, Vaš pratilac će biti Limenko iz filma „Čarobnjak iz Oza”, odnosno Pisanje UX sadržaja sa bloga o Marketingu iz Oza. Saznajte šta je Marketing iz Oza i otkrijte sve tekstove koji pripadaju ovoj kategoriji.

Šta predstavlja korisničko iskustvo?

Na samom početku, hajde da vidimo šta znači pojam „korisničko iskustvo” (user experience, UX).

Korisničko iskustvo podrazumeva ponašanje neke osobe, njene stavove i emocije u vezi sa korišćenjem određenog proizvoda.

Korisničko iskustvo, Wikipedia

Drugim rečima, radi se o subjektivnom doživljaju koji nastaje usled korišćenja nekog proizvoda ili usluge.

Korisničko iskustvo i upotrebljivost nisu sinonimi

Pre nego što nastavimo, ne treba zaboraviti da postoji razlika između pojma upotrebljivosti i pojma korisničkog iskustva.

Upotrebljivost je kriterijum po kome se procenjuje koliko je vremena i energije potrebno korisniku da izvrši određenu radnju.

Ovaj kriterijum može da bude visok ili nizak.

 • Ako je upotrebljivost visoka, dovoljno je uložiti malo vremena i energije u izvršavanje radnje.
 • Ukoliko je upotrebljivost niska, izvršavanje radnje traje duže i odvija se uz veće ulaganje energije.

Korisničko iskustvo je, s druge strane, osećaj koji se stvara u korisniku tokom i nakon korišćenja usluge ili proizvoda.

Ono može biti pozitivno ili negativno, a najčešće dobrim delom zavisi od stepena upotrebljivosti proizvoda ili usluge.

Polje korisničkog iskustva predstavlja produbljivanje i proširivanje oblasti upotrebljivosti, uključujući holističku perspektivu kako se osoba oseća u vezi sa korišćenjem sistema. Fokus je na zadovoljstvu i vrednosti, a ne na performansama.

Korisničko iskustvo, Wikipedia

Dve vrste korisničkog iskustva

Kada je reč o samim proizvodima, možemo da napravimo razliku između dve vrste proizvoda:

 • Fizički proizvodi – Na primer, računari, mobilni uređaji i tableti.
 • Digitalni proizvodi – Internet stranice, desktop aplikacije i aplikacije za mobilne uređaje.

Razlikujemo, potom, i dve vrste korisničkog iskustva koje su u vezi sa vrstama proizvoda:

 • Korisničko iskustvo u tradicionalnom smislu – Odnosi se na korišćenje fizičkih proizvoda i offline usluga.
 • Digitalno korisničko iskustvo – U vezi je sa korišćenjem digitalnih proizvoda i online usluga.

Digitalno korisničko iskustvo i UX sadržaj

Da bi se obezbedilo što pozitivnije korisničko iskustvo i unapredilo postojeće, neophodno je da se pri osmišljanju, dizajniranju i izradi proizvoda vodi računa o stepenu upotrebljivosti.

Sem toga, poželjno je da korisnici uz proizvod dobiju i priručnik ili neki drugi pisani materijal koji olakšava korišćenje proizvoda i otklanja eventualne sumnje koje bi korisnik mogao da ima. 

Često je taj materijal u štampanom izdanju i dobija se pri kupovanju, odnosno preuzimanju proizvoda.

Sličan je slučaj kada je reč o digitalnim proizvodima i uslugama.

Cilj kompanije ili pojedinca koji razvija i nudi digitalni proizvod na tržištu je da obezbedi što pozitivnije digitalno korisničko iskustvo.

Drugim rečima, proizvod se osmišlja, dizajnira i stvara u nameri da bude u što većoj meri upotrebljiv i da proizvodi što pozitivnija osećanja u korisniku.

Međutim, za razliku od većine fizičkih proizvoda, preuzimanje i korišćenje digitalnih proizvoda najčešće nije praćeno pisanim materijalom, u vidu priručnika ili uputstva za upotrebu.

To, ipak, ne znači da ne postoji pisani sadržaj koji se stvara u cilju unapređivanja korisničkog iskustva.

Taj sadržaj se naziva UX sadržaj (UX copy) i u dobroj meri se razlikuje od priručnika ili uputstva za upotrebu.

Drugim rečima, UX sadržaj je jedan od aspekata koji digitalno korisničko iskustvo čini drugačijim u odnosu na korisničko iskustvo, shvaćeno u tradicionalnom smislu.

Kada se radi o tekstualnom sadržaju priručnika ili uputstava za upotrebu, kreiranje tog sadržaja je posao tehničkih pisaca. S druge strane, stvaranjem sadržaja za digitalne proizvode bave se prvenstveno UX pisci. Više podataka o ovim dvema profesijama možete naći u tekstu o Gordijevom čvoru pisanja.

Najvažniji pojmovi u vezi sa digitalnim korisničkim iskustvom

UX sadržaj (UX copy) je sadržaj koji se pretežno nalazi u okviru digitalnih proizvoda i čini da digitalno korisničko iskustvo bude što pozitivnije.

 • Sadržaj koji se nalazi isključivo u okviru korisničkog interfejsa (user interface) naziva se UI sadržaj (UI copy). Radi se uvek o mikro-sadržaju koji predstavlja uži pojam u odnosu na UX sadržaj.
 • UX sadržaj može da obuhvata i marketinške tekstove, kao i sav ostali pisani sadržaj koji utiče na to kakvo će biti digitalno korisničko iskustvo.

Što se tiče same discipline, disciplina koja se odnosi na kreiranje UX sadržaja naziva se UX pisanje (UX writing).

S druge strane, profesionalci koji se bave UX pisanjem nazivaju se piscima UX sadržaja ili UX piscima (UX writers).

Konačno, UX pisci nisu jedini niti, da budemo iskreni, najvažniji članovi timova koji se bave unapređivanjem i poboljšavanjem digitalnog korisničkog iskustva.

 • Takozvane UX timove najčešće čine i UX istraživači (UX researchers), UX arhitekte (UX architects), UX dizajneri (UX designers) i drugi.
 • Discipline kojima se ovi profesionalci bave su: UX istraživanje, UX arhitektura i UX dizajn.

Međutim, u svetlu onoga čime se ja bavim, insistiram na tome da je uloga UX pisca u procesu građenja i unapređivanja digitalnog korisničkog iskustva veoma važna.

Digitalno korisničko iskustvo: Dosije UX, ne Dosije X

Za sam kraj, u ovom tekstu smo videli:

 • Šta znači pojam korisničkog iskustva;
 • U čemu se razlikuje digitalno korisničko iskustvo od onoga shvaćenog u tradicionalnom smislu;
 • Koje pojmove je važno razumeti i razlikovati kada je reč o digitalnom korisničkom iskustvu.

Ukratko, digitalno korisničko iskustvo predstavlja izuzetno bitan faktor u zadržavanju korisnika i klijenata.

Sem toga, ono je u potpunosti je u skladu sa imperativima marketinga koji nalažu da:

 • Ne treba prodavati proizvod, nego obezbediti pozitivno iskustvo.
 • Nije potrebno pružati usluge, nego pomagati da se nađu rešenja na probleme.

A da se ne bi sve završilo onim čuvenim „obećanje, ludom radovanje”, neophodno je računati na pomoć svih članova tima.

U tom timu, jasno, uvek treba da bude i jedan UX pisac.

Writing-Friendly pitanje: Na koji način se najefikasnije unapređuje digitalno korisničko iskustvo?

Ja se zovem Staša Đurđić i pisac sam UX sadržaja. Kao mala sam gledala seriju u kojoj su Molder i Skali pokušavali da otvore „Dosije X”. Sada i sama pokušavam da otvorim jedan dosije, ali ne „Dosije X”, već „Dosije UX”. Ako želite da saznate više o meni, pročitajte moju priču ili posetite moj profil na LinkedIn-u. S druge strane, ukoliko hoćete da stupite u kontakt sa mnom, biće mi drago da Vam ponudim pomoć u vezi sa pisanjem UX sadržaja.

Tanka je linija između NE i DA. Podelite ovaj tekst.

Категорије: Pisanje UX sadržaja

0 коментара

Оставите одговор

Avatar placeholder

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

4 × five =