Saznajte šta je UI sadržaj, kakve su njegove karakteristike i koji elementi se nalaze u dve vrste korisničkog interfejsa: na web stranicama i u okviru aplikacija.

UI sadržaj za web stranice i aplikacije: definicija, karakteristike i elementi

Šta znači izraz „sadržaj korisničkog interfejsa” (UI content)?

Ako ste nekada postavili sebi ovo pitanje, na pravom ste mestu.

U ovom tekstu ćete naći odgovor na ovo i sledeća četiri pitanja:

 • Šta je korisnički interfejs (user interface, UI)?
 • Koje su osobine sadržaja korisničkog interfejsa, to jest UI sadržaja?
 • Koji elementi čine UI sadržaj?
 • Zašto UI sadržaj više podseća na pačvork, nego na kolaž?

Da li biste želeli da dobijete odgovore na ova pitanja?

Hoćete li da usvojite osnovna znanja u vezi sa pisanjem UI sadržaja?

Nastavite sa čitanjem!

UX pisanje kao Limenko | Marketing iz Oza

Dok čitate ovaj tekst, Vaš pratilac će biti Limenko iz filma „Čarobnjak iz Oza”, odnosno Pisanje UX sadržaja sa bloga o Marketingu iz Oza. Saznajte šta je Marketing iz Oza i otkrijte sve tekstove koji pripadaju ovoj kategoriji.

Šta je korisnički interfejs (user interface)?

Korisnički interfejs je okruženje posredstvom koga se uspostavlja interakcija između korisnika i softvera (tehnologije).

Softveri su brojni. Oni mogu biti: kompjuteri, mobilni uređaji, GPS, web stranice, kompjuterske aplikacije, mobilne aplikacije, itd.

Interakcija može da se odvija putem:

 • Glasa – kada se obraćamo softveru usmeno i dobijamo usmeni odgovor;
 • Teksta – kada postavljamo pisana pitanja i primamo pisani odgovor.

Međutim, interakcija između korisnika i softvera ne sastoji se samo u postavljanju pitanja i dobijanju odgovora u bukvalnom smislu.

Ona obuhvata mnogo radnji, od popunjavanja formulara do kretanja po web stranici, biranja stavki iz menija i instaliranja aplikacija.

Kakve su osobine UI sadržaja?

Da se korisnik ne bi osećao bespomoćnim ili frustriranim dok komunicira sa softverom, neophodno je podržati ga i ponuditi mu pomoć.

Na primer, ako pokušava da instalira aplikaciju na svom mobilnom uređaju, potrebno je da mu obezbedimo instrukcije i objasnimo koje korake treba da sledi.

Da bismo mogli to da uradimo, pribegavamo UI sadržaju.

Sadržaj korisničkog interfejsa ili UI sadržaj je tekst koji se pojavljuje u okviru interfejsa kao odgovor ili reakcija na upit ili radnju korisnika.

UI sadržaj se poznaje i kao mikro-sadržaj (microcopy). Pa ipak, treba da imamo u vidu da mikro-sadržaj ili microcopy nije isto što i mikro-kopirajting (microcopywriting).

Koji je cilj UI sadržaja?

Cilj UI sadržaja je da unapredi i poboljša korisničko iskustvo.

Da bi UI sadržaj mogao da ispuni ovaj cilj, potrebno je da bude informativan, jednostavan i jasan.

To znači da treba da zadovolji sledeća tri standarda:

 • Informativnost – Neophodno je da objasni korisniku gde se nalazi i koji sledeći korak treba da napravi.
 • Jednostavnost – Poželjno je da prati standardizovan i uniforman obrazac sadržaja.
 • Jasnoća – Neophodno je da izrazi budu nedvosmisleni i da se ne koriste sinonimi.

Profesionalci koji se bave pisanjem UI sadržaja se nazivaju UX piscima ili dizajnerima sadržaja (UX writers, content designers).

Koji su elementi UI sadržaja?

Trenuci u kojima dolazi do interakcije (komunikacije) između korisnika i softvera nazivaju se tačkama kontakta (touchpoints).

U zavisnosti od tačke kontakta, korisnik će se susresti sa jednim ili drugim elementom UI sadržaja.

Sada ćemo videti četiri grupe elemenata koje se dovode u vezu sa različitim tačkama kontakta.

U nastavku ćete pronaći informacije o onim grupama elemenata koji se nalaze na web stranicama i aplikacijama:

 • Elementi koji vode korisnika;
 • Oni koji informišu korisnika;
 • Elementi koji olakšavaju donošenje odluka;
 • Oni koji pojednostavljuju izbor i unošenje podataka.

Elementi koji vode korisnika

Cilj: Objasniti korisniku koji sledeći korak treba da preduzme

 • Uputstva (Instructions) – Sadržaj uputstava ima za cilj da objasni korisniku koje korake treba da preduzme da bi izvršio željenu akciju, kao i način da to učini.
 • Saveti u vezi sa korišćenjem alatki (Tooltips) – Saveti ove vrste nude dodatne informacije u vezi sa alatkama koje se koriste.
 • Prazna stanja (Empty States) – Sadržaj takozvanih praznih stanja služi da bi korisnik razumeo šta treba da uradi da bi rešio problem Internet konekcije. Takođe se koristi i za upselling.

Elementi koji informišu korisnika

Cilj: Dobiti dozvolu od korisnika ili obavestiti ga o završetku jedne radnje ili o greški

 • Obaveštenja (Notifications) – Sadržaj obaveštenja služi da korisniku stavi do znanja da se neka radnja završila (na primer, da je instalacija završena). S druge strane, obaveštenja mogu da imaju za cilj da se od korisnika dobije dozvola (recimo, u vezi sa njegovom trenutnom lokacijom).
 • Upozorenja (Alerts) – Sadržaj upozorenja informiše korisnika o nekoj vrsti greške. Moguće greške su one koje su u vezi sa potvrdom podataka, ali i sistemske greške.

Elementi koji olakšavaju donošenje odluka

Cilj: Obavestiti korisnika o posledicama njegovih radnji

 • Dijalozi (Dialogues) – Sadržaj dijaloga se koristi da bi se postavilo pitanje korisniku ili dobila potvrda (dijalozi odluke), kao i da bi se pružila informacija (informativni dijalozi).
 • CTA tekst (Button Text) – Sadržaj Call-To-Action služi da bi se stavilo na znanje korisniku šta će se desiti nakon što pritisne dugme ili vezu (link).

Elementi koji pojednostavljuju izbor i unošenje podataka

Cilj: Učiniti izbor i unošenje podataka jednostavnijim

 • Liste (Lists) – Sadržaj lista ili spiskova omogućava korisniku da napravi izbor između različitih opcija. Za to služi, na primer, meni jedne web stranice.
 • Formulari (Forms) – Sadržaj formulara nudi podršku korisniku i obezbeđuje mu dodatne informacije o podacima koje je potrebno uneti. Recimo, da li je obavezno ili ne uneti neki podatak.

UI sadržaj je pačwork, a ne kolaž

Za kraj, u ovom tekstu sam odgovorila na sledeća pitanja:

 • Šta je korisnički interfejs;
 • Šta je UI sadržaj;
 • Kakve su osobine UI sadržaja;
 • Koji se elementi UI sadržaja nalaze u okviru web stranica i aplikacija.

Međutim, pre nego što završim tekst, podvlačim da se (svi) nabrojani elementi mogu naći, a često se i nalaze, u istom korisničkom interfejsu.

To nije bez razloga.

Elementi UI sadržaja unapređuju korisničko iskustvo samo ako rade zajedno.

Imajući to u vidu, mogli bismo da zaključimo da je sadržaj korisničkog interfejsa nalik na kolaž fotografija.

Međutim, nije tako.

Kreiranje UI sadržaja je sličnije tehnici pačvorka.

Pačvork je interesantna tehnika šivenja, koja različite komade tkanine, po određenom šablonu, spaja u celinu.

Čarobni svet pačvorka, Nacionalna služba za zapošljavanje

Elementi UI sadržaja su, dakle, poput komada tkanine koji se spajaju i kombinuju da bi se dobio novi kvalitet.

Pa ipak, elementi se ne spajaju nasumično.

Pre kreiranja UI sadržaja, neophodno je posvetiti se istraživanju, planiranju i osmišljavanju „šablona” po kom će se elementi upotrebljavati.

Samo na taj način tehnika pačvorka može da dovede do jednostavnih i privlačnih korisničkih iskustava.

Writing-Friendly pitanje: Da li Vam se neki od elemenata čini važnijim od ostalih?

Zovem se Staša Đurđić i pisac sam UX sadržaja. Po mom mišljenju, korisničko iskustvo je poput pačvorka. Naime, svaki član UX tima daje različit doprinos, ali te različitosti se, kao i u životu, međusobno dopunjuju, a ne isključuju. Ako želite da saznate više o meni, pročitajte moju priču ili posetite moj profil na LinkedIn-u. S druge strane, ukoliko hoćete da stupite u kontakt sa mnom, biće mi drago da Vam ponudim pomoć u vezi sa pisanjem UX sadržaja.

Tanka je linija između NE i DA. Podelite ovaj tekst.

Категорије: Pisanje UX sadržaja

0 коментара

Оставите одговор

Avatar placeholder

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

nine + three =