Pisanje web sadržaja | PORTFOLIO

Redacción de contenidos web | El Marketing de Oz | Writing-Friendly Blog

Objave na blogu | Guest posts | Opisi projekata

Strašilo učestvuje u potrazi za Čarobnjakom iz Oza.

Web sadržaj Vam pomaže da pronađete Marketing iz Oza.

Marketing iz Oza je onaj marketing koji dovodi do rezultata.

Objave na blogu

Klijent: Carmina Kids

Usluga: Priprema strategije sadržaja, izrada kalendara objava, pisanje web sadržaja i pomoć pri merenju i analizi rezultata

Jezik: španski

Godina: 2020

Ranije objave (pre nego što smo počeli da sarađujemo):

Primer I: Posetite objavu

Primer II: Posetite objavu

Nove objave (nakon što smo počeli da sarađujemo):

Primer I: Posetite objavu

Primer II: Posetite objavu

Guest posts

Objavljen na: Blogu stranice The Expat Copywriter

Jezik: engleski

Godina: 2019

How can an expat copywriter help you

Alice in COPYland

Objavljen na: Blogu stranice Laura Llorente

Jezik: španski

Godina: 2018

Storytelling para fotógrafos

Por qué un fotógrafo necesita textos para explicar historias

Objavljen na: Blogu stranice Joan Marco

Jezik: španski

Godina: 2018

Copywriting turístico balcánico

Cuatro PORQUÉS y tres CÓMOS

Opisi projekata

Redacción de contenidos web | El Marketing de Oz | Writing-Friendly Blog

Podaci o opisima projekata će biti dostupni u oktobru 2020. godine.

Da biste stupili u kontakt sa mnom,

pozivam Vas da mi pošaljete email.

Da biste naučili više o pisanju web sadržaja,

pozivam Vas da posetite moj blog.